Det förändrade samhällsklimatet och en förhöjd terrorhotnivå har skapat en otrygghet inom handeln och väcker ofta frågor om ansvar, förberedelser och agerande vid Pågående Dödligt Våld (PDV).

Tillsammans med NCSC – Nordic Commercial Spaces & Communities gav vi tidigare i år ut guiden Pågående Dödligt Våld i köpcentrum och handelsplatser. Nu erbjuder vi dessutom ett komplett PDV-program speciellt anpassat för köpcentrum. Programmet omfattar bl.a
– Kartläggning av era befintliga rutiner samt lokala förutsättningar och förhållanden
– Sammanställning och komplettering av lokalt anpassade riktlinjer och rutiner
– Riktlinjer, metod för ledningsstöd och rutiner för centrumledning.
– Utbildning och information till hyresgäster.
– Praktiska övningar för centrumledning och hyresgäster.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.